Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Browser has a deprecated constructor in /home/esplanting/domains/steenbeek-planting.nl/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/libs/browser.php on line 39

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; JAT3_AdminUtil has a deprecated constructor in /home/esplanting/domains/steenbeek-planting.nl/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/admin/util.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/esplanting/domains/steenbeek-planting.nl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Publicaties - Esther Steenbeek-Planting

Esther Steenbeek-Planting

Postdoc onderzoeker leesprocessen en leesoefening aan de Radboud Universiteit Nijmegen

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Publicaties - Esther Steenbeek-Planting

Publicaties

 

Internationale publicaties

 

Muijselaar, M. M. L., Swart, N. M., Steenbeek-Planting, E. G., Droop, M., Verhoeven, L., & de Jong, P. F. (2016, in press). The dimensions of reading comprehension in Dutch children: Is differentiation by text and question type necessary? Journal of Educational Psychology. 

Steenbeek-Planting, E. G., Boot, M., de Boer, J. C., van de Ven, M., Swart, N. M., & van der Hout, D. (2013). Evidence-based psycholinguistic principles to remediate reading problems applied in the playful app Letterprins: A perspective of quality of healthcare on learning to read. In: B. Schouten, S. Fedtke, T. Bekker, M. Schijven, & A. Gekker (Red). Games for Health. Proceedings of the 3rd European conference on gaming and playful interaction in health care (pp. 281-291). Wiesbaden: Springer. 

Steenbeek-Planting, E. G., van Bon, W. H. J., & Schreuder, R. (2013). Instability of children’s reading errors in bisyllabic words: The role of context-sensitive spelling rules. Learning and Instruction, 26, 59-70. doi:10.1016/j.learninstruc.2013.01.004.

Steenbeek-Planting, E. G., van Bon, W. H. J., & Schreuder, R. (2013). Improving the accuracy of reading bisyllabic words that involve context-sensitive spelling rules: Focus on successes or on failures? Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 26, 1437-1458. doi:10.1007/s11145-012-9425-0. 

Steenbeek-Planting, E. G. (2012). Should reading errors be taken seriously in assessment and intervention? Proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Steenbeek-Planting, E. G., Van Bon, W. H. J., & Schreuder, R. (2012). Improving reading speed: Indivividual differences interact with a focus on successes or failures. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 25, 2061 - 2089. doi:10.1007/s11145-011-9342-7. 

Hald, L.A, Steenbeek-Planting, E. G., & Hagoort, P. (2007). The interaction of discourse context and world knowledge in online sentence comprehension. Evidence from the N400. Brain Research, 1146, 210-218. 

Coopmans, P., Krul, M.J., Planting, E. G., Vlasveld, I. & Zoelen, A.A.T. (2004). Dissolving a Dutch delay in the acquisition of syntactic and logophoric reflexives. Proceedings of the Annual Boston University Conference on Language Development 28 (1), 108-119. Talk given at the Annual Boston University Conference on Language Development, Boston, USA, October, 2003. 


Nationale publicaties

 

Mameren-Schoehuizen, G. M. M., van & Steenbeek-Planting, E. G. (2015). Orthopedagogische begeleiding op maat: een hele kunst! In J. Knot-Dickenscheit, H. J. M. Janssen, A. M. N. Huyghen, W. J. Post, B. Cazemier van den Berg, & H. Grietens (Eds), Orthopedagogiek maakt verschil! (pp. 89-101). Leuven: Acco. 

Steenbeek-Planting, E. G. & Oprins, E. A. P. B. (2015). Serious Games. Hoe zie je door de bomen het bos? Jeugd in School en Wereld, 12-15. 

Steenbeek-Planting, E. G. & Schaafstal, A (2015). Gamend leren lezen. Didactief, 45(5), 50. 

De Leeuw, L., van de Ven, M., van Weerdenburg, M., Lobel, A., Steenbeek-Planting, E.G. (2014). Gamen-der-wijs beter én plezieriger leren lezen. Technisch lezen oefenen met een adaptieve leesapp. Weten Wat Werkt en Waarom. Wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs, 3(4), 46-53. 

Steenbeek-Planting, E. G., Swart, N., Willemen, A.M., Boot, M. & de Boer, J. C. (2013). De basis van leren uitgelicht in de leesgame Letterprins: Ouders en onderwijs als volwaardige partners. De Cascade, 10, september, 30-34.

Steenbeek-Planting, E. G. (2013). Succes herhalen. Praxisbulletin, 31 (2), 11-15. 

Teunissen, C., Jongejan, W., & Steenbeek-Planting, E. G. (2012). Functioneel geletterd de wereld in: Interventie voor lezen en schrijven in het voortgezet onderwijs. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 20 (2), 19-21.

Steenbeek-Planting, E.G. & Kleijnen, R. (2011). Begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie in studie en beroepspraktijk. In A. Geudens, D. Baeyens, K. Schraeyen & K. Maetens (red.), Jongvolwassenen met dyslexie. Diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk. Acco: Leuven. 

Van Druenen, M.M., & Steenbeek-Planting, E.G. (2010). Bestrijding Laaggeletterdheid in het Praktijkonderwijs. Alfanieuws, 2, 1-5. 

Steenbeek-Planting, E.G. (2009). In vogelvlucht door: Toetsen en interventies bij dyslexie in het VO. Remediaal 9(1), 5-7. 

Teunissen, C., & Steenbeek-Planting, E. G. (2009). Het interventieprogramma Nederlands voor voortgezet onderwijs: effecten in het VMBO en mogelijkheden voor gebruik in de schoolpraktijk. Remediaal, 9(5), 3-7.

Steenbeek-Planting, E.G. & Van Druenen, M.M.  (2009). Nationale Alfabetiseringsprijs: PrO in de schijnwerpers. Remediaal, 1(4), 15-17. 

Steenbeek-Planting, E.G., Kleijnen, M. & Verhoeven, L. (2008). Aanpak van leesproblemen in het Nederlands en het Engels in het voortgezet onderwijs. In: L. Verhoeven & H. Wentink (red). Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 

Kleijnen, R., Steenbeek-Planting, E.G. & Verhoeven, L.T.W. (2008). Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs. Nederlands en de Moderne Vreemde Talen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Steenbeek-Planting, E.G., Kleijnen, R., & Verhoeven, L.T.W. (2008). Woordleestoets Engels. Verschenen in: Kleijnen, R., Steenbeek-Planting, E.G., & Verhoeven, L.T.W., Toetsen en interventies bij dyslexie in het voortgezet onderwijs: Nederlands en de moderne vreemde talen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Steenbeek-Planting, E.G., Kleijnen, R., & Verhoeven, L.T.W. (2008). Woordleestoets Frans. Verschenen in: Kleijnen, R., Steenbeek-Planting, E.G., & Verhoeven, L.T.W., Toetsen en interventies bj dyslexie in het voortgezet onderwijs: Nederlands en de moderne vreemde talen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Goei, S.L., Druenen, van M.M., Kleijnen, R., Steenbeek-Planting, E.G. & Peters, T. (2008). Functionele lees- en spellingontwikkeling als doorgaande lijn binnen het praktijkonderwijs. Remediaal 9 (1), 7-12. 

Van Druenen, M.M., Steenbeek-Planting, E.G. & Kleijnen, R. (2007). Lees- en spellinginterventie in het praktijkonderwijs. De moeite waard! Remediaal 2007/2008, 1, 16-21.

Steenbeek-Planting, E.G. & Kleijnen, R. (2007). Interventieprogramma Engels: een uitgelezen kans - een repliek. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 4, 16-21. 

Steenbeek-Planting, E.G., Kleijnen, R. & Verhoeven, L.T.W. (2006) Interventieprogramma Engels voor het Voortgezet Onderwijs. Begeleiding voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Steenbeek-Planting, E.G., Kleijnen, R. & Verhoeven, L.T.W. (2006) Interventieprogramma Nederlands voor het Voortgezet Onderwijs. Begeleiding voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Steenbeek-Planting, E.G., Popma, A., Goei, S.L., Jacobs, A. & Kleijnen, R. (2006). Interventieprogramma voor het Praktijkonderwijs. Implementatie van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Steenbeek-Planting, E.G. (2005). Interventieprogramma Nederlands en Engels voor de brugklas. Remediaal 5 (6), 19-21. 

 

Overige

 

Interview voor Dixit, geschreven door Kirsten de Haan (2015). Dixit, tijdschrift over taal- en spraaktechnologie, 12, 22-23.

Interview voor Prima VO, geschreven door Elly van der Heide (2010). Prima VO, 21.

Interview voor de DVD van het Masterplan Dyslexie (2007). Technische maatjes bij Dyslexie, compenserende en dispenserende hulpmiddelen.


Internationale presentaties

Steenbeek-Planting, E. G., Muijselaar, M. M. L., & Swart, N. (2015, juni). De effecten van strategie- en woordenschatgeoriënteerde begrijpend leesinterventies in het basisonderwijs. Symposium tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Onderwijs Research Dagen, Leiden.

Muijselaar, M.M.L., Swart, N., Steenbeek-Planting, E.G., Droop, M., Verhoeven, L., de Jong, P.F. (2014, juli). Correlates of reading comprehension: The effects of text and question type. Paper gepresenteerd tijdens de Twenty-first Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading, Santa Fe, NM, USA.

Steenbeek-Planting, E.G., van Weerdenburg, M., van de Ven, M., de Leeuw, L., Willemen, A.M., & Swart, N. (2014, juni). Gamen-der-wijs leren lezen met Letterprins als handvat voor thuisbetrokkenheid bij het basisonderwijs: Effecten uit een randomized controlled trial met multiple baseline design. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Groningen. 

Muijselaar, M.M.L., Swart, N., Steenbeek-Planting, E.G., Droop, M., Verhoeven, L., de Jong, P.F. (2014, juni). Het effect van leesstrategieën op de ontwikkeling van begrijpend lezen. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Groningen.

Steenbeek-Planting, E.G., Boot, M., de Boer, J. C., van de Ven, M., Swart, N. M., & van der Hout, D. (2013, oktober). Evidence-based psycholinguistic principles to remediate reading problems applied in de playful app Letterprins: A perspective of quality of healthcare on learning to read. Poster gepresenteerd tijdens de Third Annual Meeting of the European conference on gaming and playful interaction in health care, Amstelveen. 

Steenbeek-Planting, E.G., van Bon, W. H. J., & Schreuder. R. (2013, augustus). Improving word reading speed: Individual differences interact with a training focus on successes or failures. Validating into serious gaming Letterprins. Paper gepresenteerd tijdens de Fifteenth Biennial Conference EARLI, München, Duitsland. 

Van de Ven, M., Steenbeek-Planting, E.G., & Verhoeven, L. (2013, augustus). Enhancing literacy skills of students with reading disorders: A Dutch Randomized Controlled Study. Paper gepresenteerd tijdens de Fifteenth Biennial Conference EARLI, München, Germany.

Van de Ven, M., Steenbeek-Planting, E.G., & Verhoeven, L. (2013, juli).  The post-primary development of RAN and L1/L2 reading skills. Paper gepresenteerd tijdens de Twentieth Annual Meeting of the Society for the Scientific Studies of Reading, Hongkong.

Steenbeek-Planting, E. G., Teunissen, C., van de Ven, M., Kleijnen, R., de Krosse, H., Jongejan, W., & Verhoeven, L. (2012, juni). Verbetering van functionele geletterdheid in het VO: een effectstudie. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Wageningen.

Steenbeek-Planting, E.G., Lawrence, J. (2010, juli). Understanding The Relationships Between Reading Skills At Incremental Levels: Evidence From Multiple Methodologies. Symposium tijdens de Seventeenth Annual Meeting of the Society for the Scientific Studies of Reading, Berlijn, Duitsland.

Steenbeek-Planting, E.G., van Bon, W.H.J., & Schreuder, R. (2010, juli). Aptitude-Treatment Interactions in improvement of reading speed at the word level. Paper gepresenteerd tijdens de Seventeenth Annual Meeting of the Society for the Scientific Studies of Reading, Berlijn, Duitsland.

Steenbeek-Planting, E.G., Van Bon, W.H.J., & Schreuder, R. (2009, juni). Instability of children’s word identification of graphotactically complex words. Posterpresentatie tijdens de Sixteenth Annual Meeting Society for the Scientific Studies of Reading, Boston, MA, USA.

Steenbeek-Planting, E.G., van Bon, W.H.J., & Schreuder, R. (2008, september). Stability of children’s word identification of graphotactically complex words. Presentatie tijdens de International Workshhop on Writing Systems, Braunschweig, Duitsland.

Steenbeek-Planting, E.G., Van Bon, W.H.J., & Schreuder, R. (2008, maart). Improving reading fluency: focus on successes or on failures? Practical implications of children’s reading instability. Posterpresentatie tijdens Seventh British Dyslexia Association International Conference,Harrogate, Yorkshire, UK.

Kleijnen, R. & Steenbeek-Planting, E.G. (2008, maart). Practical use and efficacy of intervention programs for students with reading disorders and dyslexia in secondary education. Workshop tijdens Seventh British Dyslexia Association International Conference,Harrogate, Yorkshire, UK. 

Steenbeek-Planting, E.G. & van Bon, W.H.J. (2007, juli). Stability of children’s reading accuracy. Posterpresentatie tijdens Fourteenth Annual Meeting Society for the Scientific Studies of Reading, Praag, Tsjechië. 

Goei, S.L, Kleijnen, R., Steenbeek-Planting, E.G., van Druenen, M.M. & Peters, T.I.J. (2007, juni). Functionele leesvaardigheidsontwikkeling als doorgaande lijn binnen het Praktijkonderwijs. Paperpresentatie tijdens Onderwijs Research Dagen, Groningen.

Steenbeek-Planting, E.G. & Kleijnen, R. (2007, juni). Effectieve lees- en spellinginterventie Nederlands en Engels voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie in het Voortgezet Onderwijs. Paperpresentatie tijdens Onderwijs Research Dagen, Groningen.

Steenbeek-Planting, E.G. (2005, augustus). Predicting foreign language word decoding from children’s basic literacy achievement. Presentatie tijdens de 4th European Graduate School on Literacy, Egmond aan Zee.

Coopmans, P., Krul, M.J., Planting, E.G., Vlasveld, I. & Zoelen, A.A.T. (2003, oktober). Dissolving a Dutch delay in the acquisition of syntactic and logophoric reflexives. Paperpresentatie tijdens de Annual Boston University Conference on Language Development,Boston, MA, USA.


Presentaties op uitnodiging

Van de Ven, M. & Steenbeek-Planting, E. G. (2016, April). Letterprins: een evidence-based leesgame. Lezing tijdens de conferentie Dyslexie in Transitie. Sittard. 

Steenbeek-Planting, E. G. & de Boer, J. C. (2015, maart). Letterprins. Lezing tijdens de Seventh Dutch Society for Simulation in Healthcare Congress, gerelateerd aan het ontvangen van het kwaliteitslabel Validated Game voor Letterprins, met de hoogste eer, Alkmaar. 

Van Weerdenburg, M., de Leeuw, L., van de Ven, M., & Steenbeek-Planting, E.G. (2014, juni). Effecten van de leesapp Letterprins. Paper gepresenteerd tijdens de Kennisnet Onderzoeksconferentie, Den Haag. 

Steenbeek-Planting, E.G., de Boer, J. C., & van de Ven, M. (2014, april). Letterprins. Paper gepresenteerd tijdens Proef! Symposium producten van wetenschap, Nijmegen. 

Steenbeek-Planting. E.G., de Boer, J. C., & Boot, M. (2014, januari). Volwaardig partnerschap tussen school, behandelaar en ouders organiseren. Paper gepresenteerd tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie, Ede. 

Steenbeek-Planting, E. G. (2013, juni). Succesfactoren en aandachtspunten bij implementatie van begeleidingsinitiatieven voor leesproblemen. Paper gepresenteerd tijdens CODE’s Wijzer op Weg, Antwerpen, België.

Steenbeek-Planting, E. G. (2013, april). Doorlopende leerlijnen voor dyslexie: droom of haalbaar doel. Paper gepresenteerd tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie, Ede. 

Steenbeek-Planting, E.G. (2013, april). Visie op taal en geïntegreerde zorg verankeren op beleidsniveau. Good practices en succesfactoren van implementatieprocessen in diverse VO-sectoren. Workshop tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie, Ede. 

Steenbeek-Planting, E.G. (2012, november). Stimulering van geletterdheid in het VO. Workshop tijdens de conferentie van het Centrum Educatieve Dienstverlening (CED) Begrijpend lezen: Onderwijspraktijk en wetenschap in wisselwerking, Rotterdam.

Steenbeek-Planting, E.G. & Teunissen, C. (2012, januari). Onderwijsbewijs studie: Evaluatie interventies voor verbetering van de lees- en schrijfvaardigheden voor zwakke leerlingen. Workshop tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie: Passend dyslexiebeleid, nieuwe perspectieven, Apeldoorn.

Steenbeek-Planting, E.G. & Hertog, N. den (2010, maart).  Begeleiding van jonvolwassenen met dyslexie in studie en beroepspraktijk. Paper gepresenteerd tijdens het symposium “Dyslexie bij kinderen en jongvolwassenen: van diagnostiek naar begeleiding” van het Multidisciplinair Diagnostisch Centrum voor Leerstoornissen, Antwerpen.

Hertog, N. den & Steenbeek-Planting, E.G. (2010, maart). Casuïstiek: Begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie in studie en beroepspraktijk. Workshop tijdens het symposium “Dyslexie bij kinderen en jongvolwassenen: van diagnostiek naar begeleiding” van het Multidisciplinair Diagnostisch Centrum voor Leerstoornissen, Antwerpen.

Coppens, K., Steenbeek-Planting, E.G., & Kleemans, T. (2010, februari). Hoe leert ons brein taal, lezen en rekenen? Workshop tijdens de winterschool van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU), Nijmegen.

Steenbeek-Planting, E.G. (2009, november). Dyslexie – wat werkt op school? Workshop tijdens de Dag van Taal en Rekenen, een congres van Noordhoff, Nieuwegein.

Steenbeek-Planting, E.G. & de Krosse, H. (2009, oktober). ICT in het taalonderwijs: docent, zorgspecialist en leerling samen aan het roer. Workshop tijdens het jaarlijkse congres van Lexima “Dyslexie ICT Conferentie, Koers op Succes”, Amsterdam.

Steenbeek-Planting, E.G. (2009, april & 2008, december). Toetsen en interventies bij dyslexie in het voortgezet onderwijs. Workshop tijdens een conferentie van het Masterplan Dyslexie, Utrecht.

Steenbeek-Planting, E.G. (2008, mei). Everything comes good. Interventieprogramma Engels voortgezet onderwijs. Presentatie tijdens het jaarlijkse congres van Taal-Lezen Speciaal, Ede.

Steenbeek-Planting, E.G., van Bon, W.H.J., & Schreuder, R. (2008, januari). Instabiliteit van leesaccuratesse bij basisschoolkinderen: Implicaties voor leesvloeiendheidstraining & Interventieprogramma’s voor Voortgezet Onderwijs. College voor de postdoctorale Master Special Educational Needs, VU, Amsterdam.

Steenbeek-Planting, E.G. (2006, november-december). Interventieprogramma’s voor het voortgezet onderwijs. Begeleiding voor leesproblemen en dyslexie. Een serie van 10 workshops tijdens conferenties van het Masterplan Dyslexie.

Steenbeek-Planting, E.G. & Kleijnen, R. (2006, oktober). Effectieve Interventies in het Voortgezet Onderwijs. Begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Presentatie tijdens een congres van de Stichting Dyslexie Nederland, Nijmegen.

Steenbeek-Planting, E.G. (2006, oktober). Voorspellen van woorddecoderen in een vreemde taal op grond van basisgeletterdheid van kinderen & Interventieprogramma’s voor het voortgezet onderwijs. Begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie. College voor de postdoctorale Master Special Educational Needs, VU, Amsterdam.

Steenbeek-Planting, E.G. (2006, mei). Dyslexie remediëren in het Voortgezet Onderwijs, maar hoe? Presentatie tijdens het jaarlijkse congres van Taal-Lezen Speciaal, Ede.

Steenbeek-Planting, E.G. (2005, december). Interventieprogramma Nederlands en Engels voor het Voortgezet Onderwijs: Begeleiding voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie. College voor de lerarenopleiding van de HAN, Nijmegen.

Steenbeek-Planting, E. G., Kleijnen, R., & Verhoeven, L. (2005, november). Interventieprogramma Nederlands en Engels voor het Voortgezet Onderwijs: Begeleiding voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Presentatie tijdens een congres van het Masterplan Dyslexie, Ede.

Steenbeek-Planting, E.G. (2005, October). Het voorspellen van woorddecoderen in een vreemde taal op grond van de basisgeletterdheid van kinderen & Interventieprogramma Nederlands en Engels in de brugklas. College voor de postdoctorale Master Special Educational Needs, VU, Amsterdam.